Meer weten over mijn werkmethodes? Neem dan vrijblijvend contact met me op via mail of telefoon. Ik sta voor u klaar.

RIZIV nummer

6/02288/82/801

 

Van Dooren Lien

Grootheide 15
2880 Bornem
 Bereken route
 

Maak een afspraak bij logopediste Van Dooren Lien!

GDPR

Privacyverklaring

 

Om goede zorg te verlenen heb ik verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (of afgekort in het Engels de GDPR) is het mijn taak en vind ik het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens ik van jou verzamelen en wat ik daarmee precies doe.

 

Welke gegevens verzamelen we over jou?

Ik verzamel volgende gegevens over jou zoals je identificatiegegevens, gegevens over je mutualiteit; rijksregisternummer, gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …), evt. gegevens over je familieleden (enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling), gegevens over opleiding en vorming, geluids- of beeldopname en evt. financiële gegevens.

 

Waarom verzamelen we die gegevens?

Ik verzamel deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om mijn logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en mij als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat ik daar wettelijke toe verplicht ben, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

 

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die ik van en over jou heb, vallen in principe onder het beroepsgeheim. Ik deel ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), indien ik daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht ben (bv. met de overheid, de mutualiteit), of voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …).

 

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren. Ik ben verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren.

Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat ik van jou bewaar. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten. Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming. Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert.

 

Website en Facebook

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.